รายละเอียดงาน:

  • Sale Drive, Sale Support สาขาของนิติพลคลินิกทั่วประเทศ
  • จัด Motivation Meeting และ Individual Coaching
  • บริหารจัดการทีมงานและบุคลากร

คุณสมบัติ:

  • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจความงามทางการแพทย์เชิงแข่งขันเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ Sale Manager ธุรกิจบริการ ความงาม ธุรกิจยา หรืออื่นๆที่ใช้ Personal Skill  2 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมสาขาได้ทั่วประเทศ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *