รายละเอียดงาน:

  • วางแผนและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
  • วางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลฐานลูกค้า งานด้านศิลปกรรม โปรโมชั่น การขาย ผลิตภัณฑ์และการบริการ การประชาสัมพันธ์ Digital Marketing สื่อโซเชี่ยลทั้งหมด

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Branding ,Brand Rotalty ,Customer Behavior ,Marketing Channel, Promotion ,Pricing , Digital Maketing,Online Marketing
  • มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์ + Photoshop +ถ่ายภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *