รายละเอียดงาน:

  • รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของบริษัทฯ
  • รับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนกิจกรรมการตลาด ประสานงานภายในและภายนอก
  • รับผิดชอบด้านการจัดทำสื่อการตลาด , Promotion

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Marketing Corporate 2 ปีขึ้นไป
  • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *