รายละเอียดงาน:

  • จัดทำแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนางานทั้งระบบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานผู้จัดการฝ่ายบุคคล   ในธุรกิจการบริการที่มีมากกว่า 50 สาขาและมีจำนวนพนักงานเกิน 1000 คนขึ้นไป
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในงานพัฒนาระบบฝ่ายบุคคลได้

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *