รายละเอียดงาน:

  • บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • บริหารบุคลากรของสาขาให้มีระเบียบวินัย  และมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
  • บริหารยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย  / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการบริหารสาขา ผู้ใต้บังคับบัญชา และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์
  • มีไหวพริบปฏิภาณดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจเสริมความงาม หรือบริหารสาขามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *