รายละเอียดงาน:

  • ทำทรีทเมนท์และให้คำแนะนำหลังการรักษา
  • รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
  • บันทึกและค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า
  • จัดทำสต๊อกและรายงานต่างๆในคลินิก
  • ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35  ปี
  • วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี
  • บุคลิกดี  ผิวพรรณดี  รักงานบริการ
  • อดทน คล่องแคล่วในการทำงาน  เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *