รายละเอียดงาน:

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาปัญหาผิวหน้า
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของคลินิก
  • ติดตามผลการรักษาและดูแลนัดใช้บริการของลูกค้า

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35  ปี
  • บุคคลิกดี ผิวพรรณดี
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการ
  • หากมีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาค่าภาษา

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *