รายละเอียดงาน:

 • ดูแลและพัฒนาสินค้าและบริการ
 • ดูแลภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
 • วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด
 • จัดทำทำโปรโมชั่น

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบปฏิภาณ และภาวะผู้นำสูง
 • ยินดีรับพิจารณานิสิต นักศึกษา ที่จบใหม่ไฟแรง รักความก้าวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *