รายละเอียดงาน:

  • การตลาดและยอดขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  • รับผิดชอบงานด้านการตลาดภายในพื้นที่ๆรับผิดชอบ คิดกิจกรรมกรตลาดภาคสนามเพื่อส่งเสริมยอดขาย
  • ตรวจสอบการบริหารสาขาของผู้จัดการสาขา
  • ปรับปรุงคุณภาพการบริการของคลินิก

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *