รายละเอียดงาน:

  • รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท
  • ช่วยอำนวยความสะอาดให้กับแพทย์ในการทำหัตการพิเศษ
  • บริการฉีดยาเจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามวินิฉัยของแพทย์
  • เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการทำหัตการต่างๆแก่พนักงานในคลีนิค

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • บุคคลิกดี บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต(มีใบประกอบวิชาชีพ)
  • หากมีประสบการณ์พยาบาลในธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำ Full-Timeได้
  • สามารถหมุนเวียนสาขาใกล้เคียงได้

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *