#NITIPONCLINIC #NITIPONFANCLUB

แนะนำแพทย์เกี่ยวกับเรา

นิติพล คลินิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย นายแพทย์ นิติพล ชัยสกุลชัย เพื่อมุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสวยงาม โดยเป็นสถาบันดูแลความงามครบวงจร (Aesthetic Beauty clinic) ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันความงามที่ผสานศาสตร์ ศิลป์ทางการแพทย์ และหัวใจแห่งการบริการ เพื่อเป้าหมายของการเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

นิติพล คลินิก ได้ขยายสาขาสู่ประเทศพม่า โดยก่อตั้งขึ้นในกรุงย่างกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 และที่ประเทศลาว ที่นครเวียงจันทน์ ในปีเดียวกัน โดยเราได้ส่งแพทย์และทีมงานคนไทยไปให้บริการในระยะแรกเริ่ม และจนถึงปัจจุบันในบางสาขา เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ และหัวใจสำคัญของงานบริการ 'ปรัชญาแห่งนิติพล' ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจุบัน นิติพลคลินิกมีสาขาในพม่า 2 สาขา และ ในลาว 1 สาขา

สาขาในประเทศไทย